sjekkhuset.no – Klimatilpasning for private huseiere

Klimaendringene øker belastningene på boligene og kan redusere levetiden med mange år. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har derfor lansert nettsiden sjekkhuset.no
Sjekkhuset.no er en informasjonskampanje om konsekvensene som klimaendringene har for hus, hytter og hager. Nettsiden kommer med gode tiltak eierne selv kan gjøre for å sikre at bygg og eiendom tåler endringene bedre. Bak kampanjen står Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet. Anders-Johan Almås, Berit Time, Tore Kvande og Cecilie Flyen fra SINTEF, NTNU og Klima 2050 har bidratt med underlag til kampanjen. Les mer her.