Vi bygger nullutslippslaboratorium

ZEB Flexible Lab er det nye laboratoriet NTNU og SINTEF skal bygge på Gløshaugen i Trondheim. Bygningen vil være et levende laboratorium, et kontor- og undervisningsbygg i full drift der vi samtidig skal prøve ut og utvikle nye løsninger. Dette skal bli et verktøy for å skape verdens mest klimavennlige bygg. ZEB Flexible Lab vil være et sentralt forskningsobjekt og -verktøy for både FME'et Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og i Klima 2050. Les mer her.