NIFS - Dette er ikke slutten

NIFS- prosjektet (Naturfare – Infrastruktur – Flom – Skred)  har vært et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen, og en helt sentral forløper for Klima 2050. NIFS-prosjektet ble avsluttet med flott forestilling på Saga kino 12. april 2016 men samarbeidet etatene imellom fortsetter, og Klima 2050 er i dialog for å utvikle og konkretisere videre samarbeid.