Skanska finansierer Klima 2050-professorat

Kim Robert Lisø (46) fra Skanska er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU. Professoratet, som er en 20%-stilling, vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring. Lisø vil ha et spesielt ansvar for å utvikle en MOOC (Massive Online Open Course) innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Professoratet finansieres av senterpartner Skanska.
Les hele mer om professoratet her.