Powel ny partner i Klima 2050

Vi er veldig glade for å ha Powel AS med på laget fra 1.3.2016. De utvikler og leverer blant annet dataprogramvare for kommunal vann- og avløpsforvaltning og terrengmodellering. Powel tilbyr tjenester innenfor et segment som er interessant for mange av partnerne i Klima 2050. De utvikler og markedsfører en type produkter og er en type aktør som konsortiet ikke har hatt og de tilfører senteret en IKT-kompetanse senteret mangler i dag. Powel vil være mottaker av mye av den typen kunnskap som utvikles i Klima 2050.