SINTEF-stipendet til masterstudent i Klima 2050

Ole Kristian Mørch Andersen er tildelt SINTEF-stipendet for 2016. SINTEF-stipendet tildeles årlig og har som mål å gi universitetsstudenter muligheten til å gjennomføre prosjekter eller studieopphold i sin mastergradsutdanning. Temaet for masteroppgaven til Ole Kristian er flomrisiko og konsekvenser for arealplanleggingsprosessen på tvers av sektorer og hvordan det oppleves av beboere i flomutsatte områder. Les mer her.