Skjæveland Gruppen ny partner i Klima 2050

Skjæveland Gruppen gikk fra 1. februar inn som ny partner i Klima 2050. De er lokalisert i Sandnes og består av de tre selskapene MultiblokkSkjæveland Cementstøperi og Storm Aqua som samlet kan levere komplette system for overvannshåndtering. Multiblokk produserer støpte betongprodukter beregnet for bruk oppå bakken inkludert permeable dekker, mens Skjæveland Cementstøperi produserer infiltrasjonskummer, fordrøyningsmagasin og andre betongprodukter beregnet for bruk under bakken. Storm Aqua leverer konseptløsninger, rådgivning og måleprosjekter. Skjæveland Gruppen besitter en type produkter, kompetanse og innovasjonsvilje som er etterspurt av og et viktig supplement til de andre partnerne i senteret. Klima 2050 ønsker Skjæveland Gruppen velkommen som partner.