Samspillskontrakt om nullutslippslab er utlyst

Samspillskontrakten om ZEB Flexible Lab, det nye laboratoriet NTNU og SINTEF skal bygge på Gløshaugen i Trondheim, er nå lyst ut. En av ambisjonene i prosjektet er en klimatilpassa bygning. Klima 2050 vil bruke bygningen i forskningen. ZEB Flexible Lab skal være et levende laboratorium som også inngår i FME-senteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN): Et kontor- og undervisningsbygg i full drift som vil være et sentralt forskningsobjekt og –verktøy. Les mer i pressemeldingen.