Kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimasårbarhet og klimapåvirkning

Multiconsult skal sammen med Analyse & Strategi kartlegge 11 kommuners arbeid med klimasårbarhet og klimapåvirkning. De kommunene som skal kartlegges er blant de største byene i landet. Sammen har de dannet et klimatilpasningsnettverk (I-front-nettverket) og består av byene Oslo, Bærum, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Les mer her.