Luftfarten må forberede seg på et mer utfordrende klima

ICAO (Luftfartens FN-organ/ International Civil Aviation Organization) utgir en omfattende miljø- og klimarapport hvert tredje år. Avinor har bidratt med en artikkel i 2016-rapporten: "Adapting airports to a new climate", og viser at Avinor er langt fremme i klimatilpasning i forhold til resten av sektoren. I rapporten varsler ICAO om at røffere vær og stigende havnivå vil bli krevende både for flytrafikken og lufthavnene. Les mer her.