Trondheim kommune ny partner i Klima 2050

Trondheim kommune er ny partner i konsortiet fra og med 1. januar 2016.  Kommunene er viktige "problemeiere" hva gjelder framtidens klimautfordringer og må gå i bresjen for klimatilpasning. En kommune har derfor stått øverst på ønskelista for Klima 2050. Aktiviteter er allerede i gang sammen med Trondheim kommune innenfor flere arbeidspakker. Trondheim kommune og Klima 2050 er blant annet i ferd med å etablere forsøksfeltet for blågrønne tak på Høvringen.