Industrikontakt

Klima 2050 har for 2016 engasjert Oddvar Hyrve i en rolle som industrikontakt,  for å sikre god kontakt mellom forskningsmiljøene og industripartnerne i senteret. Oddvar vil ha fokus på å engasjere industripartnerne til samhandling og til å være aktive i utvikling av arbeidsplaner. Han vil dessuten bistå senteret i arrangement av temasamlinger og han vil være en rådgiver for senterledelsen. Også i 2015 hadde Oddvar en tilsvarende funksjon. Oddvar Hyrve jobber til daglig i Weber Saint-Gobain.