Japansk forskningspris til Vikas Thakur

Vikas Thakur, professor i geoteknikk ved NTNU, er tildelt “Fellowship award” av Japanese Society for Promotion of Science (JSPS). Han var nominert av Norges forskningsråd.  Prisen gjør at han i perioden nov.- des. 2015 får oppholde hos Research Centre for Landslide (RCL) hos Disaster Prevention Research Institute. RCL er en del av Kyoto Universitet i Japan og har vært sentralt i mange banebrytende forskningsarbeider knyttet til klima- og skredproblematikk. Under oppholdet vil Vikas benytte RCLs laboratoriet for å simulere og studere nedbørindusert skred. Vi håper at besøket til RCL vil gi oss et langsiktig samarbeid mellom Klima 2050 og Japan.