Styret for Klima 2050 er etablert

Klima 2050 har holdt generalforsamling og valgt senterets første styre. Hele styret er presentert på under "About us" på hjemmesida. Konserndirektør Grethe Bergly fra Multiconsult som styreleder ser frem til arbeidet som ligger foran:
– Gjennom styreledervevert i Klima 2050 viderefører jeg Multiconsults tradisjon med å være engasjert i FoU knyttet til næringen, sier Bergly. – Jeg er beæret over tilliten og ser frem til å være bidragsyter inn mot et prosjekt som skal være med å skape morgendagens løsninger på områder som vil ha stor betydning for samfunnet og BAE-næringen.