#klimaomstilling 2017 - vegen mot eit grønare samfunn

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med ei rekke andre samfunnsaktørar på Vestlandet konferansen #klimaomstilling 2017 den 29 – 31 august i Sogndal.  Hovudtema på konferansen er klimatilpassing og det grøne skiftet. Føremålet er å tematisere korleis forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv i samarbeid kan gjere samfunnet smartare, grønare og tryggare. Ytterlegare informasjon om konferansen finst på fylkesmannens heimesider. Åshild Lappegaard Hauge frå Klima 2050 presenterar resulat frå rapporten Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur - Samfunnsmessige barrierer og drivere.

Bacheloroppgave: Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor

Med initiativ fra Miljødepartementet er metoden/verktøyet Blågrønn faktor (BGF) blitt utviklet som et bidrag til å løse fremtidens problem med absorpsjon og drenering av overvann, i tillegg til å sikre grønne kvaliteter og biodiversitet i byer med mange tette flater. Mariann Nes og Malin Trommer har i sin bacheloroppgave ved HiOA forsøkt å beskrive hvordan utbredelsen av BGF i Norge ser ut i dag, og undersøkt hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Bacheloroppgaven er utført i samarbeid med Klima 2050 og kan lastes ned fra HiOAs fagarkiv.   

Byggenæringen viser klimaomstilling i praksis

27. til 29. september er det klart for konferansen Wood Building Nordic, og for andre gang på rad er Trondheim valgt til å huse arrangementet i Norge. Årets konferanse har fått navnet Wood-based Zero cities og byr på tre hele dager med tettpakket faglig og sosialt program. Lars Gullbrekken, forsker ved SINTEF Byggforsk og PhD-student ved NTNU, skal presentere nye resultater fra forskningssenteret Klima 2050 om klimatilpasning og fuktsikkerhet for store tak konstruert i tre. Les mer om konferansen her.    

Kommunene etablerer eget nettverk for klimatilpasning

Kommunesektorenes organisasjon, KS,  har etablert et eget nettverk for klimatilpasning for norske kommuner. Ca 25 kommuner deltar og de to første samlingene ble gjennomført i Trondheim i vår. Nettverkssamlingene har blant annet orientert om arbeidet i regi av Klima 2050.  15.juni 2017 deltok rundt 50 av møtedeltakerne på befaring av klimatilpasningstiltak i Trondheim, hvor ett av stedene som ble besøkt var avløpsrenseanlegget på Høvringen feltstasjon. Her orienterte Vladimir Hamoz deltakerne om det pågående pilotprosjektet med blå-grønne og blå-grå tak på feltstasjonen.

Science for disaster risk management 2017: knowing better and losing less

The Disaster Risk Management Knowledge Centre under the European Commission has produced first flagship science report "Science for disaster risk management 2017: knowing better and losing less". This report is the result of the multi-sectorial and multi-disciplinary networking process. It represents the combined effort of more than two hundred experts, among them Mia Ebeltoft at Finance Norway, one of the partners in Klima 2050. See here for more information.