Klimatilpasset bygning - ny rapport om anskaffelse

For å svare opp de klimautfordringene som bygningsregelverket peker på er det helt avgjørende at de ulike funksjonene i en plan- og byggesak innehas av aktører med riktig kompetanse. En ny rapport presenterer en overordnet tverrfaglig anvisning for hvordan en anskaffelse av aktører til en plan- og byggeprosess kan gjennomføres slik at god klimatilpasning av tiltaket oppnås. Anvisningen peker på tema som må belyses og oppgaver som må løses med betydning for klimatilpasning. Last ned rapporten her

Klima 2050 report in InsuResilience

The Klima 2050 report on attitudes for sharing of insurance loss data is presented on InsuResilience's web page and in their latest newsletter. InsuResilience  is a global partnership for climate and disaster risk finance and insurance solutions, launched at the 2017 UN Climate Conference, a collaboration between the G20 and the V20 countries. The report gives new insight in models for private-public cooperation for climate adaptation, which is of main interest for InsuResilience. Read more her