Klima 2050 på «I Front» møte

Miljødirektoratet drifter et nasjonalt klimatilpasningsnettverk, I Front, som består av de 11 største bykommunene i Norge. Nettverket er oppfølger til Framtidens byer (2008-2014). Klima 2050 ved Åshild Lappegard Hauge fra SINTEF og Mia Ebeltoft fra Finans Norge deltok på møtet 12. juni med foredrag om arbeid vi gjør i senteret knyttet til skadedata for bedre forebygging. Les mer om I front her.

Klimatilpasningsdagene 2018

For tredje gang arrangerer Storm Aqua og Skjæveland Gruppen Klimatilpasningsdagene. Sett av 12.-13. september på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Konferansen har et praktisk fokus og belyser aktuelle tema innen disponering av overvann. Utgangspunktet er oppgaver som aktører stilles overfor gjennom daglig virksomhet. I løpet konferansen vil Klima 2050s pilotprosjekter om rensing av overvann ved Stavanger Lufthavn Sola og på FV505 vil bli presentert. Mehdi Ahmadi SINTEF vil gi en oversikt over oppgaver og utfordringer med naturbaserte løsninger, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil Klima 2050 være ordstyrer for den tematiske seksjonen om innovasjon og samspill. Program og påmelding til Klimatilpasningsdagene 2018 finner du her.

PhD project: Risk assessment of blue-green roof solutions

Most modern green roofs (a common exception is traditional Scandinavian turf roofs) are built on top of conventional compact roofs. At the very surface, various plants grow in a growth medium. Below lies a layer for water storage and drainage. Erlend Andenæs will in his PhD project thoroughly assess the various building-related challenges and risks associated with green, blue-green and blue-grey roof solutions. Read more about the project here and in the technical article from Byggeindustrien (in Norwegian).

KS ønsker ny forsikrings- og finansieringsordning utredet

NVE har varslet økt fare for storflom denne våren. Det kan føre til skader på den kommunale infrastrukturen. KS har bedt regjeringen utrede en ny forsikrings- og finansieringsordning som dekker slike skader og i tillegg kan bidra til mer forebygging. På oppdrag fra KS har forskere i Klima 2050 fra BI og SINTEF samt en forsker fra UiO vurdert dagens ordninger, og i en fersk rapport foreslår de å endre praksis for å sikre en bedre løsning. Les rapporten her.