Pris for beste masteroppgave

Under Bygg- og miljødagen på NTNU ble Næringslivsringens pris for beste masteroppgave i 2016 delt ut til Mareike Anika Becker for oppgaven «Assessment of Downspout Disconnection by Modelling Infiltration Potential in Urban Areas». Mareike har tatt for seg trinn én i Norsk Vanns tretrinnsstrategi for lokal håndtering av overvann. Arbeidet har sett på hvordan fange opp og infiltrere overvannet fra mindre nedbørshendelser ved blant annet frakobling av taknedløp. Arbeidet er utført ved NTNU, Institutt for vann- og miljøteknikk, veileder har vært førsteamanuensis Tone Muthanna.

BNL-sjef Jon Sandnes delte ut Næringslivsringens pris for beste master til Mareike Anika Becker. Foto: Frode Aga, Byggeindustrien

BNL-sjef Jon Sandnes delte ut Næringslivsringens pris for beste master til Mareike Anika Becker.
Foto: Frode Aga, Byggeindustrien