Intensjonsavtale med koreanske institutter

Tirsdag 25. oktober 2016 undertegnet NGIs administrerende direktør Lars Andresen en intensjonsavtale om forskningssamarbeid innen naturfare med to koreanske institusjoner, KISTEC – Korea Infrastructure Safety and Technology Corporation og MDSI - Mud-Debris System Research Institute. Avtalen er spesielt relevant for arbeid innen arbeidspakke 3 Landslides triggered by hydro-meteorological processes i Klima 2050.

Både Korea og Norge har store utfordringer mht. naturfarer som skred, store nedbørsmengder, flom og jordskjelv, samt vurdering av risiko i forbindelse med dette.

Sangman Jeong (MDSI), Lars Andresen og Young Jong Kang (KISTEC) med undertegnet MoU.

Sangman Jeong (MDSI), Lars Andresen og Young Jong Kang (KISTEC) med undertegnet MoU.