Site visit to Graafonnfjellet

(see Norwegian text below)

Petter Fornes, a PhD candidate in Klima 2050, participated in a site visit to Gråfonnfjellet with colleagues from NVE and the Norwegian Geological Survey, NGU on 1st and 2nd June. This location is quite active with several types of landslides, including debris flows, and it has been monitored with cameras and a rain gauge station since September 2014 as part of a joint NVE/NGU project.

The visit was aimed at performing laser scanning of the slope, which is done a couple of times per year, and giving maintenance to the cameras at the top of the mountainside (access by helicopter only) and at the foot. NGU and NVE are gratefully acknowledged for giving Petter the opportunity to earn field experience on this site that has a potential for being analysed as a case study in Klima 2050.

 

Befaring Gråfonnfjellet

Petter Fornes, PhD-student i Klima2050-prosjektet med numerisk modellering av flomskred som tema, ble med Reginald Hermanns, Pierrick Nicolet og Ivanna Penna fra NGU på befaring til Gråfonnfjellet ved Innfjorden 1. og 2. juni. Til stede var også Odd Are Jensen fra NVE.

NGU har i samarbeid med NVE her et pågående forskningsprosjekt. Det er et aktivt skredområde, og NGU har montert kameraer som siden september 2014 har tatt bilder av fjellskråningen hver fjerde time, året rundt. Dette for å dokumentere alt av steinsprang, jordskred, flomskred og snøskred. NVE har i tillegg en værstasjon som registrerer temperatur og nedbør i området, slik at værforhold kan kobles opp mot skredhendelser. Resultatene fra dette prosjektet kan være interessante også for Klima2050.

Formålet med befaringen var å gjøre lidarskanninger av skråningen, hvilket NGU gjør et par ganger i året. Disse brukes for detektere deformasjoner. Befaringen startet med tur i helikopter opp på toppen av Gråfonnfjellet for å gjøre vedlikehold av kameraene der. Resten av befaringen gikk med på å utføre lidarskanning i strålende sol. Takk til NGU som tok med Petter på befaring.