Back to All Events

Klima 2050 dagen

Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann-ekspornering i det bygde miljø. 12. november arrangeres den årlige Klima 2050-dagen for partnere i senteret. Denne dagen ønsker vi å

  • vise resultater og aktivitet fra sentere i hele dets bredde

  • få innspill til videre forskning og nye spin-off prosjekter

  • orientere om resultater fra senterets midtveisevaluering

Les mer og last ned programmet her

Meld deg på her

Earlier Event: November 6
Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse
Later Event: November 19
Styremøte Klima 2050