Back to All Events

Temasamling: Overvann

BI og Klima 2050 inviterer partnerskapet til temasamling om beslutningsprosesser om overvann i urbane strøk. Målet med samlingen er å formidle en glimrende masteroppgave om temaet, og fortelle om pågående PhD-forskning om governance (styring) og paradigmene for beslutninger om overvann. Samlingen vil også være en arena for diskusjon om hvordan disse innsiktene kan brukes.

Earlier Event: September 20
Temasamling: Ekstremnedbør
Later Event: September 26
Styremøte Klima 2050