Back to All Events

e-Temasamling: Ovase

  • SINTEF Byggforsk Oslo/Trondheim Online arrangement (map)

Klima 2050 inviterer til e-temasamling for å teste ut Ovase.no mandag 12. februar i Trondheim. Formålet med samlingen er å teste ut prosjektdatabasen og aktørdatabasen, der hver enkelt registrerer egne løsninger og prosjekt. Arrangementet vil bli arrangert online, der det primært er meningen at hver enkelt kan delta fra eget kontor/PC, men det blir også mulighet for å delta fysisk både i Trondheim og Oslo for de som vil det. I etterkant av temasamlingen vil Åshild Hauge (WP4) ringe deltakerne for å høre mer om deres tilbakemeldinger på Ovase.no.

Temasamlingen er åpen for alle partnere i Klima 2050.

Later Event: February 23
Styremøte Klima 2050