Back to All Events

Temasamling: Skredsikring

  • NGI 72 Sognsveien Oslo, Oslo, 0855 Norway (map)

NGI og Klima 2050 inviterer partnerskapet til temasamling om 'innovative sikringstiltak mot vannutløste skred'. Målet med samlingen er å presentere og diskutere sterke og svake sider ved dagens løsninger, samt få fram behov for, og ideer til, nye og innovative løsninger, som ivaretar sikkerhet mot skred på en kostnads- og ressursmessig effektiv måte. Presentasjoner og diskusjoner som kommer fram i temasamlingen er ment å gi viktige innspill til utarbeidelse av arbeidsplaner for de neste to årene i prosjektet, samt også til planleggingen av et PhD studium som nettopp er påbegynt.

Earlier Event: October 30
Teknologidagene 2018
Later Event: November 13
Norsk bygningsfysikkdag