Back to All Events

Klimatilpasningskonferansen 2018

  • Thon Hotel Arena Lillestrøm Nesgata 1 2004 Lillestrøm Norway (map)

Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Dette blir tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29. november 2018.

Konferansen arrangeres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), KS – kommunesektorens organisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet

Den primære målgruppen for årets konferanse er kommunene, men konferansen er også svært relevant for personer som jobber med klimatilpasning i andre deler av offentlig forvaltning - eller i privat sektor. Konferansen vil bestå av både plenum og parallellsesjoner.

I plenum får vi høre om en kommunes utfordringer og løsninger i klimatilpasningsarbeidet og de store linjene i det nasjonale arbeidet. I parallellsesjonene vil det være mulighet til faglige dypdykk kombinert med lokale eksempler og erfaringer, før det hele avsluttes med en plenumsdebatt. 

Program og påmelding kommer.