Back to All Events

Temasamling: Ombygging til blågrå og blågrønne tak

  • SINTEF Byggforsk Høgskoleringen 7B 7034 Trondheim Norway (map)

Klima 2050 inviterer til temasamling om ombygging til blågrå og blågrønne tak mandag 22. januar i Trondheim. SINTEF Byggforsk har igangsatt arbeidet med å utarbeide en anvisning for ombygging til blågrønne tak, og ønsker med denne temasamlingen å optimalisere anvisningen etter innspill fra partnere i Klima 2050. Temasamlingen vil dreie seg om byggetekniske problemstillinger ved å etablere blågrønne løsninger på eksisterende tak og identifisering av viktige forhold som bør tenkes på i forkant av en slik ombygging.

Temasamlingen er åpen for alle partnere i Klima 2050.

Earlier Event: December 14
Lunsjpresentasjon Klima 2050
Later Event: February 12
e-Temasamling: Ovase