Lunsjpresentasjon Klima 2050

  • SINTEF Byggforsk Oslo/ Trondheim (video) 3B Forskningsveien Oslo, Oslo, 0373 Norway

Tema: Vannutløste skred
Presentasjon ved José Cepeda, NGI

Åpent for alle partnere i Klima 2050.