Lunsjpresentasjon Klima 2050

Presentasjon av og diskusjon rundt faglig arbeid i Klima 2050. Åpen for alle i partnerskapet.
Tema og innleder annonseres senere.

Frist for påmelding: tirsdag 6. juni.