Back to All Events

Temasamling: Pilotprosjekt Høvringen

  • SINTEF/ NTNU 7B Høgskoleringen Trondheim, Sør-Trøndelag, 7034 Norway (map)

Det andre av tre forsøksfelt på Høvringen feltstasjon er nå montert. Taket er et «tradisjonelt» sedumtak og vil sammen med svart tekking utgjøre referansen vi sammenligner de nye blå taksystemene moted. Det blågrå taket vi monterte i november vil altså bli sammenlignet mot sedumtaket og svart tekning. Nye blå/grønne/grå taksystemer vil bli montert når vi har nok måledata på de tre løsningene vi har i dag.

I forbindelse med utviklingsprosessen mot nye blå-grønne og blå-grå tak vil vi gjerne utveksle erfaringer og ideer med de partnerne som har mest interesse i selve blå-grønn/-grå konstruksjonene på pilotprosjektet/testfeltet på Høvringen. Vi vil vise foreløpige resultater og diskutere langsiktige planer for forskningen og nye forsøk. Målsetningen for dagen er å utarbeide en forskningsplan for Høvringen.

Alle i partnerskapet er velkomne på samlingen. Program og påmeldingsinformasjon ligger på eRoom. Frist for påmelding: 24. mai.

Earlier Event: May 29
WLF2017
Later Event: June 4
Georisk 2017