Temasamling Masteroppgaver 2017 ved NTNU relatert til overvannshåndtering

  • Klima 2050 HUB 7B Høgskoleringen Trondheim, Sør-Trøndelag, 7034 Norway

Formålet med temasamlingen er å få presentert foreløpige resultater fra de ulike masteroppgavene på hydrologisk modellering og overvannshåndtering og få synliggjort bredden i arbeidspakke 2 i Klima 2050. Temasamlingen vil være en gylden mulighet for partnerne å få møte masterstudentene og få førsthåndskunnskap om arbeidet deres, samt muligheten til å gi studentene gode råd i innspurten.

Temasamlingen er åpen for alle partnerne i Klima 2050.
Påmelding innen 25. april.