Lunsjpresentasjon Klima 2050

  • SINTEF Byggforsk Oslo/ Trondheim (video) 3B Forskningsveien Oslo, Oslo, 0373 Norway

PhD-kandidat Ola Thorseth, BI, presenterer sin doktorgradsoppgave:

"Learning and unlearning in a changing climate"

Åpent for alle partnerne i Klima 2050.
Påmelding innen 13. desember kl 12.

November 22
NEON-konferansen 2017