Back to All Events

Temasamling: Grønne tak som møter bakken

  • Skanska Norge Lakkegata 53 Oslo Norway (map)

Skanska og Klima 2050 inviterer til temasamling om blågrønne/ -grå tak under bakkenivå. Vi ønsker å diskutere hvilke utfordringer ulike aktører ser med dette, hvordan det på best mulig måte løses i dag og hvordan det bør løses i fremtiden.

Befolkningsvekst og økt urbanisering, blant annet, har gitt behov for bedre arealutnyttelse i byene. Dette har gjort det er aktuelt å bygge fullklimatiserte arealer under bakkenivå, og tidvis også under grunnvannstand. Det er ofte da snakk om idrettsanlegg, auditorier eller andre bygningsdeler uten krav til dagslys.

Samtidig som det bygges tettere og en større del av grunnen utnyttes, har vi blitt nødt til å finne nye løsninger for håndtering av overvann, spesielt ved styrtregn i disse urbane områdene. I tillegg til de kjente utfordringene ved å bygge fullklimatiserte arealer under bakken må vi også ta høyde for at store mengder vann skal lagres (fordrøyes, retarderes) på og rundt konstruksjonen- hvordan påvirker det konstruksjonens levetid og robusthet?

Temasamlinga vil bli arrangert i Skanska Norge sitt BigRoom med gjennomgang av ulike konkrete eksempler. Samlingen er åpen for alle partnerne i Klima 2050, men møteform og –lokale gjør at tallet på møtedeltakere er begrenset. Her gjeld først til mølla-prinsippet.

Påmelding til klima2050@sintef.no innen 3. november.