Back to All Events

Klima 2050-dagen

  • Radisson Blu Royal Garden Hotel 73 Kjøpmannsgata Trondheim, Sør-Trøndelag, 7010 Norway (map)

Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvanneksponering i det bygde miljø. Vi vektlegger forskning og innovasjon for å få fram fuktsikre bygg, løsninger for bedre overvannshåndtering, tiltak for forebygging av vannutløste skred, sosioøkonomiske insentiver og beslutningsprosesser for klimatilpasning.

Denne dagen ønsker vi å belyse utfordringer, vise resultater og den store bredden av aktiviteter i Klima 2050 for å få fram innovasjon og utvikling i senteret, hos partnerne og i samfunnet for øvrig.

Program for dagen er tilgjengelig her.