Back to All Events

Workshop Finans Norge

Tema: Hvordan møter Norge nye krav til rapportering innenfor klimatilpasning? Hvilken rolle vil skadedata fra forsikring spille i dette arbeidet?

Finans Norge har siden 2010 arrangert en rekke workshops mellom det private og offentlige myndigheter om forståelse av risikobilde knyttet til klimatilpasning.

I denne workshopen søker vi å finne svar på følgende spørsmål:

  • Flere initiativ treffer behovet for de samme dataene. Hvem gjør hva?
  • Bør nasjonal og regional oversikt fra skadedata også benyttes som lokalt verktøy for å prioritere og beslutte tiltak?
  • Hvordan skal myndighetene sikre et tverrsektorielt samarbeid

Ordstyrer: Mia Ebeltoft, Finans Norge

Earlier Event: September 27
Forum Wood Building Nordic 2017
Later Event: October 12
Lunsjpresentasjon Klima 2050