Lunsjpresentasjon Klima 2050

  • SINTEF Byggforsk Trondheim/ Oslo (video) 7B Høgskoleringen Trondheim, Sør-Trøndelag, 7034 Norway

Steinar Grynning, SINTEF, og Jørn Emil Gaarder, SINTEF presenterer

"Klimatilpasning i oppgradering og vedlikehold av bygninger – resultater fra casestudier"

Åpent for alle partnerne i Klima 2050.
Påmelding innen 11. oktober kl 12.