Back to All Events

Norsk Vanns Årskonferanse 2016


Norsk Vann arrangerer årskonferanse i Trondheim. Senterleder Berit Time er invitert til å holde et innlegg den 7. september med tema;

"Klima 2050: En storstilt satsing på klimatilpasning. Hva blir nytteverdien for vannbransjen?"

Trondheim kommune, som også er en av partnerne i Klima 2050, er lokalt vertskap.

For mer informasjon, se Norsk Vanns nettsider.

Later Event: September 8
PhD defence Lynn D. Rosentrater