Lunsjpresentasjon Klima 2050

  • SINTEF Byggforsk (video Oslo/ Trondheim)

Gordana Petkovic, Statens vegvesen, presenterer

" Transportation resilience: Adaption to climate change and extreme weather events - En oppsummering og refleksjoner fra et nylig avhold EU-US Symposium"

Presentasjonen er åpen for alle partnerne i Klima 2050.
Påmelding ønskes innen 9. august.