Lunsjpresentasjon Klima 2050

  • SINTEF Byggforsk (video Oslo/ Trondheim)

Herman Helness/ Edvard Sivertsen, SINTEF, presenterer
" DESSIN – lokal rensing av overløp, demonstrasjon av løsninger "

Presentasjonen er åpen for alle partnerne i Klima 2050.
Påmelding ønskes innen frist 8. juni.