Transportforskningskonferansen 2016

  • Forskningsrådet 288 Drammensveien Oslo, Oslo, 0283 Norway

 

17. mars arrangerer Forskningsrådet Transportforskningskonferansen i samarbeid med Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Tema for årets konferanse er Sikker og pålitelig transport og infrastruktur.

Senterleder Berit Time er invitert til å presentere SFI Klima 2050 på konferansen.

For program og påmeldingsinformasjon: Se Forskningsrådets sider.