Lunsjpresentasjon Klima 2050

  • SINTEF Byggforsk Oslo / Trondheim

"PhD-project Green roofs for reduction of stormwater runoff in cold climate"

Presenteres av PhD-kandidat Birgitte Gisvold Johannessen

Åpen for partnere i Klima 2050.

Påmeldingsfrist: 8. mars