Fagtreff i Vannforeningen, Trondheim

  • Bystyresalen, Trondheim Rådhus Munkegata Trondheim, Sør-Trøndelag Norway

 

Vannforeningen holder fagtreff i Trondheim den 16. februar. Temaet er overvannshåndetering i Norge. Klima 2050 blir presentert i to innlegg:

  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre?
    av Edvard Sivertsen (SINTEF)
  • Konkrete overvannsløsninger som skal testes under Klima 2050-prosjektet
    av Kamal Azrague (SINTEF)