Back to All Events

Lunsjpresentasjon Klima 2050

  • SINTEF Byggforsk Trondheim/ Oslo (map)

"Om Forskningsprosjekt Culclim"
(klimatilpasning i verneverdige bygninger og byområder)

Presenteres av Cecilie Flyen, SINTEF

Åpen for: Partnere i Klima 2050

Påmelding innen 8. februar