Back to All Events

Forskningsrådet på "Site visit"

  • SINTEF Byggforsk 7B Høgskoleringen Trondheim, Sør-Trøndelag, 7034 Norway (map)

Forskningsrådet kommer på beøk til Klima 2050 i Trondheim. Hovedhensikt med besøket er være å gjennomgå og drøfte hvor man står i arbeidet med realisering av senteret og ulike utfordringer man har møtt i oppstarten av virksomheten. I tillegg til Forskningsrådets kontaktpersoner vil også representanter for brukerpartnerne, senterets styre, senterledelsenvære til stede.