Back to All Events

Temasamling: Beslutningsprosesser om klimatilpasning - hvordan kan samfunnsvitenskapene bidra?

  • Multiconsult 2 Nedre Skøyen vei Oslo, Oslo, 0276 Norway (map)

Klimaendringene krever tilpasninger. Tempoet disse tilpasningene skjer i, er avhengig både av tilgjengelige løsninger og teknologi – og at gode beslutninger fattes. Arbeidspakke 4 i Klima 2050 fokuserer på beslutningsprosesser.

Hensikten med denne samlingen er å vise eksempler på samfunnsvitenskapelig forskning og faglige vinklinger som kan bidra til bedre beslutningsprosesser for klimatilpasning og hvordan kommunesektoren tilpasser seg. Vi belyser praktiske problemstillinger og orienterer om pågående forskning. Vi håper på tilbakemeldinger i diskusjonene som kan bringe oss videre i arbeidet med de gode beslutningeprosessene.

Temasamlingen er åpen for alle partnerne i Klima 2050. For program og mer informasjon: se eRoom.
Frist for påmelding. 20. oktober

Earlier Event: October 24
PhD gathering
Later Event: November 3
Forskningsrådet på "Site visit"