Temasamling "Prioriteter for innovasjonsrettet forskning for risikoreduserende tiltak for løsmasseskred og flomskred"

  • Norges Geotekniske Institutt Sognsveien Oslo, Oslo Norway

Arbeidspakke 2 Vanninitierte skred inviterer alle partnerne til temasamling i Oslo den 22. januar.

Tema: Prioriteter for innovasjonsrettet forskning for risikoreduserende tiltak for løsmasseskred og flomskred

Samlingen er kun åpen for partnerne i Klima 2050. Program og påmeldingsinformasjon kan lastes ned fra e-Rom her.

Frist for påmelding: 15. januar.