Sluttseminar NIFS-prosjektet

  • Sagene kino Stortingsgata 28 Oslo Norge

NIFS- prosjektet er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen, som alle er partnere i Klima 2050. I sluttseminaret vil de gi sine anbefalinger for håndtering av naturfare.
For mer informasjon og program, se http://www.naturfare.no/