Lunsjpresentasjon Klima 2050

"Heavy precipitation - possible solutions when the stormwater is poluted"
Presenteres av Kamal Azrague, SINTEF

Åpen for partnere i Klima 2050
Påmelding kreves, frist 7. oktober kl 12.

Møtested: SINTEF Byggforsk Oslo/ Trondheim