Lunsjpresentasjon Klima 2050

"Climate robustness of wooden roofs"
Presenteres av PhD kandidat Lars Gullbrekken

Åpen for: Partnere i Klima 2050
Påmelding kreves, frist 9. september.

Møtested: SINTEF Byggforsk Oslo/ Trondheim