Back to All Events

Prøveforelesning for professor II

Kim Robert Lisø er invitert for prøveforelesing til stilling som professor II i Klimatilpassing av bygningar ved NTNU. Stillinga er finansiert gjennom SFI Klima 2050. Lisø er direktør for Forretningsutvikling Bygg i Skanska Norge AS.

Prøveforelesinga vil bli halde mandag 7. desember kl 09.00 i L11 (Høgskoleringen 7A, Trondheim). Tema er «Klimatilpasning av bygninger. Mulige effekter av klimaendringer og behov for tilpasning av det bygde miljø».

Earlier Event: December 3
Temasamling "Blå-grøne tak"
Later Event: December 9
Vann, avløp og nye rettsregler 2015