Back to All Events

Lunsjpresentasjon Klima 2050

"Sluttrapport fra NIFS-prosjektet"
(Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred)
Presenteres av Arnstein Watn og Stein Christensen, SINTEF

Åpen for: Partnere i Klima 2050
Påmelding kreves, frist 9. desember kl 12.

Møtested: SINTEF Byggforsk Oslo/ Trondheim

Earlier Event: December 9
Vann, avløp og nye rettsregler 2015
Later Event: January 14
Lunsjpresentasjon Klima 2050