Lunsjpresentasjon Klima 2050

"Sluttrapport fra NIFS-prosjektet"
(Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred)
Presenteres av Arnstein Watn og Stein Christensen, SINTEF

Åpen for: Partnere i Klima 2050
Påmelding kreves, frist 9. desember kl 12.

Møtested: SINTEF Byggforsk Oslo/ Trondheim